Có tin đồn phim "Cáp Nhĩ Tân 1944" do Tần Hạo và Dương Mịch đóng chính. Tạm định sẽ lên sóng ngày 20/4, chiếu song đài Đông Phương và Bắc Kinh!
Có tin đồn phim "Cáp Nhĩ Tân 1944" do Tần Hạo và Dương Mịch đóng chính. Tạm định sẽ lên sóng ngày 20/4, chiếu song đài Đông Phương và Bắc Kinh!
0 Comments 0 Shares 7349 Views