"Định Phong Ba" là dự án phim mới của IQIYI thuộc thể loại cổ trang phá án, quay dựa trên kịch bản gốc
-Vương Tinh Việt vai Tiêu Bắc Minh.
- Hướng Hàm Chi vai Chung Tuyết Mạn.
Các diễn viên khác: Trần Hựu Duy, Trương Nam, Hà Lạc Lạc, Đặng Khải.
"Định Phong Ba" là dự án phim mới của IQIYI thuộc thể loại cổ trang phá án, quay dựa trên kịch bản gốc -Vương Tinh Việt vai Tiêu Bắc Minh. - Hướng Hàm Chi vai Chung Tuyết Mạn. Các diễn viên khác: Trần Hựu Duy, Trương Nam, Hà Lạc Lạc, Đặng Khải.
0 Comments 0 Shares 3168 Views