"Cùng Tấn Trường An" tung ảnh của dàn diễn viên nhân dịp tổ chức nghi thức khai máy công **** đội hình chính thức Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Tống Dật, Thừa Lỗi
Cùng các diễn viên: Tất Văn Quân, Sử Sách, Quan Hồng, Quý Tiếu Băng, Nghê Đại Hồng, Đỗ Thuần, Nhạc Dương, Đàm Khải, Ngụy Tử Hân, Triệu Viên Viện, Tôn Chi Hồng, Hoắc Chính Ngạn, Trình Tiêu Lương Thiên, Phùng Huy, Châu Tiểu Xuyên, Thổ Đậu, Thi Tuấn Triết, Kim Thiên Vũ, Ngô Vũ Hằng, Lữ Tiểu Vũ, Lưu Nhất Hoành, Cao Mậu Đồn, Tôn Tử Hàng Trương Tân Minh, Trương Đình Phỉ
"Cùng Tấn Trường An" tung ảnh của dàn diễn viên nhân dịp tổ chức nghi thức khai máy công bố đội hình chính thức Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Tống Dật, Thừa Lỗi Cùng các diễn viên: Tất Văn Quân, Sử Sách, Quan Hồng, Quý Tiếu Băng, Nghê Đại Hồng, Đỗ Thuần, Nhạc Dương, Đàm Khải, Ngụy Tử Hân, Triệu Viên Viện, Tôn Chi Hồng, Hoắc Chính Ngạn, Trình Tiêu Lương Thiên, Phùng Huy, Châu Tiểu Xuyên, Thổ Đậu, Thi Tuấn Triết, Kim Thiên Vũ, Ngô Vũ Hằng, Lữ Tiểu Vũ, Lưu Nhất Hoành, Cao Mậu Đồn, Tôn Tử Hàng Trương Tân Minh, Trương Đình Phỉ
0 Comments 0 Shares 2776 Views