Triệu Lộ Tư sẽ xuất hiện tại Thế vận hội mùa hè 2024 với tư cách là một thành viên của đội rước đuốc. Sự kiện sẽ được tổ chức tại Paris từ ngày 26/7 đến ngày 11/8 tới.


Triệu Lộ Tư sẽ xuất hiện tại Thế vận hội mùa hè 2024 với tư cách là một thành viên của đội rước đuốc. Sự kiện sẽ được tổ chức tại Paris từ ngày 26/7 đến ngày 11/8 tới.
0 Comments 0 Shares 2778 Views