“SA VÀO TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT CỦA CHÚNG TA” chchish thức khai máy.
Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhĩ Đông Thố Tử
Diễn viên chính: Lưu Hạo Tồn, Vương An Vũ
Diễn xuất đặc biệt: Tăng Lê
Diễn viên: Ngô Hán Khôn, Trương Hân Ý
Diễn xuất hữu nghị (cameo): Hà Dữ
“SA VÀO TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT CỦA CHÚNG TA” chchish thức khai máy. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhĩ Đông Thố Tử Diễn viên chính: Lưu Hạo Tồn, Vương An Vũ Diễn xuất đặc biệt: Tăng Lê Diễn viên: Ngô Hán Khôn, Trương Hân Ý Diễn xuất hữu nghị (cameo): Hà Dữ
0 Comments 0 Shares 6958 Views