Đoàn phim “Độ Hoa Niên” tung poster và teaser mới nhân tiết Hạ chí
Nguyên tác: tiểu thuyết “Trưởng Công Chúa” của tác giả Mặc Thư Bạch
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách
Diễn chính:
Trần Hạc Nhất, Lưu Húc Uy, Thành Quả, Hạc Thu, Vu Cẩn Duy, Triệu Kha, Vương Bác Văn, Dịch Đại Thiên, Tôn Nhuế

Đoàn phim “Độ Hoa Niên” tung poster và teaser mới nhân tiết Hạ chí Nguyên tác: tiểu thuyết “Trưởng Công Chúa” của tác giả Mặc Thư Bạch Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách Diễn chính: Trần Hạc Nhất, Lưu Húc Uy, Thành Quả, Hạc Thu, Vu Cẩn Duy, Triệu Kha, Vương Bác Văn, Dịch Đại Thiên, Tôn Nhuế
1 Comments 0 Shares 5687 Views