Ảnh Vương Tinh Việt thời ở Học Viện Hý Kịch TW. Điều đáng nói, nữ diễn viên Trần Hảo chính là giáo viên chủ nhiệm
Ảnh Vương Tinh Việt thời ở Học Viện Hý Kịch TW. Điều đáng nói, nữ diễn viên Trần Hảo chính là giáo viên chủ nhiệm
0 Comments 0 Shares 5703 Views