Khó Dỗ Dành kết thúc quay trong 121 ngày. Phim được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nền tảng phát sóng Youku.
- Bạch Kính Đình Vai Tang Diên
- Chương Nhược Nam Vai Ôn Dĩ Phàm

Khó Dỗ Dành kết thúc quay trong 121 ngày. Phim được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nền tảng phát sóng Youku. - Bạch Kính Đình Vai Tang Diên - Chương Nhược Nam Vai Ôn Dĩ Phàm
0 Comments 0 Shares 5897 Views