“Liễu Chu Ký” tung poster đôi của nam nữ chính mừng lượt hẹn xem trước phá 1,5 triệu lượt hẹn xem trước trên Tencent
Diễn viên chính ký tên đầu tiên:
Trương Vãn Ý vai Thôi Hành Chu
Vương Sở Nhiên vai Liễu Miên Đường
Phim được cải biên từ tiểu thuyết “Kiều Tàng” của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng
“Liễu Chu Ký” tung poster đôi của nam nữ chính mừng lượt hẹn xem trước phá 1,5 triệu lượt hẹn xem trước trên Tencent Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Trương Vãn Ý vai Thôi Hành Chu Vương Sở Nhiên vai Liễu Miên Đường Phim được cải biên từ tiểu thuyết “Kiều Tàng” của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng
0 Comments 0 Shares 3371 Views