Chương trình "A-Studio+" (TBS) vừa phát sóng ngày 05/05 có sự tham gia của nam diễn viên Arata Mackenyu. Khi MC Tsurube Shofukutei khen, "Vợ cậu cực kỳ dễ thương.
Arata nói "Tôi chưa từng gặp một cô gái nào dễ thương và xinh đẹp đến vậy," và tiết lộ, "Ngay ở khoảnh khắc gặp nhau tôi đã muốn kết hôn ngay lập tức."
Chương trình "A-Studio+" (TBS) vừa phát sóng ngày 05/05 có sự tham gia của nam diễn viên Arata Mackenyu. Khi MC Tsurube Shofukutei khen, "Vợ cậu cực kỳ dễ thương. Arata nói "Tôi chưa từng gặp một cô gái nào dễ thương và xinh đẹp đến vậy," và tiết lộ, "Ngay ở khoảnh khắc gặp nhau tôi đã muốn kết hôn ngay lập tức."
0 Comments 0 Shares 829 Views