Đoàn phim "HỒ YÊU TIỂU HỒNG NƯƠNG - NGUYỆT HỒNG THIÊN" tung thêm poster các nhân vật

• Dương Mịch vai Đồ Sơn Hồng Hồng
• Cung Tuấn vai Đông Phương Nguyệt Sơ
• Quách Hiểu Đình vai Đồ Sơn Nhã Nhã
• Nguỵ Triết Minh vai Tam Thiếu
• Hồ Liên Hinh vai Đồ Sơn Dung Dung
• Ôn Tranh Vanh vai Thạch Cơ
• Phạm Minh vai Phí Quản Gia
• Lương Siêu vai Đồ Sơn Bất Tuý
• Hoàng Chí Vĩ vai Kim Nhân Phượng
• Lý Vũ Hạo vai Đồ Sơn Mỹ Mỹ
• Hồng Tiêu vai Phó Trừng
• Phùng Tiêu Đồng vai Đông Phương Lạc
Đoàn phim "HỒ YÊU TIỂU HỒNG NƯƠNG - NGUYỆT HỒNG THIÊN" tung thêm poster các nhân vật • Dương Mịch vai Đồ Sơn Hồng Hồng • Cung Tuấn vai Đông Phương Nguyệt Sơ • Quách Hiểu Đình vai Đồ Sơn Nhã Nhã • Nguỵ Triết Minh vai Tam Thiếu • Hồ Liên Hinh vai Đồ Sơn Dung Dung • Ôn Tranh Vanh vai Thạch Cơ • Phạm Minh vai Phí Quản Gia • Lương Siêu vai Đồ Sơn Bất Tuý • Hoàng Chí Vĩ vai Kim Nhân Phượng • Lý Vũ Hạo vai Đồ Sơn Mỹ Mỹ • Hồng Tiêu vai Phó Trừng • Phùng Tiêu Đồng vai Đông Phương Lạc
0 Comments 0 Shares 1031 Views