Có thông tin Bạch Lộc đóng vai chính Hạ Phương Hoa trong dự án trọng điểm "Bắc Thượng"
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Từ Tắc Thần. Tiểu thuyết gốc của phim từng vinh dự đoạt Giải thưởng văn học Mao Thuẫn lần thứ 10 và Giải thưởng xây dựng tinh thần văn minh “Công trình năm chữ Một” lần thứ 15.
Có thông tin Bạch Lộc đóng vai chính Hạ Phương Hoa trong dự án trọng điểm "Bắc Thượng" Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Từ Tắc Thần. Tiểu thuyết gốc của phim từng vinh dự đoạt Giải thưởng văn học Mao Thuẫn lần thứ 10 và Giải thưởng xây dựng tinh thần văn minh “Công trình năm chữ Một” lần thứ 15.
0 Comments 0 Shares 712 Views
Sponsored