BOYSGROUP, nhóm nhạc nam đầu tiên của WACK, vừa đột ngột thông báo giải tán. BOYSGROUP sẽ giải tán sau buổi biểu diễn cuối cùng của tour "BOYSGROUP 1st ONEMAN TOUR" được tổ chức tại ESAKA MUSE, Osaka vào ngày 14/05.

BOYS GROUP được thành lập vào tháng 2/2022 tại "WACK Men's Godo Audition 2022" được tổ chức trong 4 ngày 3 đêm, và sau một cuộc tuyển bổ sung vào tháng 8 trong năm đã có quyết định về 6 thành viên cuối cùng là Shunji, Ryosei, Rin, Ryota, Haru và Ayuru. Nhóm chỉ mới vừa phát hành single đầu tiên "Super Hero" vào ngày 10/05.
BOYSGROUP, nhóm nhạc nam đầu tiên của WACK, vừa đột ngột thông báo giải tán. BOYSGROUP sẽ giải tán sau buổi biểu diễn cuối cùng của tour "BOYSGROUP 1st ONEMAN TOUR" được tổ chức tại ESAKA MUSE, Osaka vào ngày 14/05. BOYS GROUP được thành lập vào tháng 2/2022 tại "WACK Men's Godo Audition 2022" được tổ chức trong 4 ngày 3 đêm, và sau một cuộc tuyển bổ sung vào tháng 8 trong năm đã có quyết định về 6 thành viên cuối cùng là Shunji, Ryosei, Rin, Ryota, Haru và Ayuru. Nhóm chỉ mới vừa phát hành single đầu tiên "Super Hero" vào ngày 10/05.
0 Comments 0 Shares 1013 Views