Sponsored
Michieda Shunsuke (Naniwa Danshi) là gương mặt trang bìa phiên bản đặc biệt số kết hợp tháng 7/8 của tạp chí non-no phát hành vào ngày 19/05.
Bên trong có bài đặc biệt 8 trang về Michieda với nhan đề "Michieda Shunsuke (Naniwa Danshi) ~ Mọi người đều mê đắm!".
Michieda Shunsuke (Naniwa Danshi) là gương mặt trang bìa phiên bản đặc biệt số kết hợp tháng 7/8 của tạp chí non-no phát hành vào ngày 19/05. Bên trong có bài đặc biệt 8 trang về Michieda với nhan đề "Michieda Shunsuke (Naniwa Danshi) ~ Mọi người đều mê đắm!".
0 Comments 0 Shares 732 Views
Sponsored