Hình ảnh tạo hình cổ trang của Cảnh Điềm và Trương Lăng Hách trong phim mới "Tứ Hải Trọng Minh" mới bị rò rỉ trên mạng.
"Tứ Hải Trọng Minh" là một bộ phim cổ trang, tiên hiệp được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tiên hiệp "Ta Có Ba Cái Long Ngạo Thiên Trúc Mã" của tác giả Y Đái Tuyết.
Hình ảnh tạo hình cổ trang của Cảnh Điềm và Trương Lăng Hách trong phim mới "Tứ Hải Trọng Minh" mới bị rò rỉ trên mạng. "Tứ Hải Trọng Minh" là một bộ phim cổ trang, tiên hiệp được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tiên hiệp "Ta Có Ba Cái Long Ngạo Thiên Trúc Mã" của tác giả Y Đái Tuyết.
0 Comments 0 Shares 1341 Views