Justin Long tiết lộ Kate Bosworth là 'vợ hiện tại'. Cụ thể, anh đã chia sẻ cập nhật về cuộc sống trong tập phát sóng ngày 9 tháng 5 của podcast "Life Is Short": Bosworth, 40 tuổi, là "vợ hiện tại" của anh ấy khi phỏng vấn khách mời Kyra Sedgwick.
Justin Long tiết lộ Kate Bosworth là 'vợ hiện tại'. Cụ thể, anh đã chia sẻ cập nhật về cuộc sống trong tập phát sóng ngày 9 tháng 5 của podcast "Life Is Short": Bosworth, 40 tuổi, là "vợ hiện tại" của anh ấy khi phỏng vấn khách mời Kyra Sedgwick.
0 Comments 0 Shares 320 Views
Sponsored