Vợ "Kitty" "S Kantapong" cập nhật tình hình mới nhất của chồng. Mới đây, trên Instagram cá nhân, Kitty đã đăng tải hình ảnh chụp cùng chồng. khi họ nắm tay nhau để tỏ lòng tôn kính
Với chú thích: "Chúng ta đang cùng nhau vượt qua điều này teerak! Tôi biết nhiều người muốn biết về tình trạng của S và tôi xin cập nhật rằng tình trạng của anh ấy vẫn đang nguy kịch và các bác sĩ yêu cầu chúng tôi theo dõi từng ngày"
Vợ "Kitty" "S Kantapong" cập nhật tình hình mới nhất của chồng. Mới đây, trên Instagram cá nhân, Kitty đã đăng tải hình ảnh chụp cùng chồng. khi họ nắm tay nhau để tỏ lòng tôn kính Với chú thích: "Chúng ta đang cùng nhau vượt qua điều này teerak! Tôi biết nhiều người muốn biết về tình trạng của S và tôi xin cập nhật rằng tình trạng của anh ấy vẫn đang nguy kịch và các bác sĩ yêu cầu chúng tôi theo dõi từng ngày"
0 Comments 0 Shares 661 Views