Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Angelina Jolie được chụp ảnh cùng con gái Zahara tại sân bay JFK ở New York
Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Angelina Jolie được chụp ảnh cùng con gái Zahara tại sân bay JFK ở New York
0 Comments 0 Shares 1559 Views