Hình ảnh Châu Dã (vai Lâm Hoa Quân) trong những tập cuối Thanh Xuân trong chiến hỏa được khán giả khen ngợi.
Hình ảnh Châu Dã (vai Lâm Hoa Quân) trong những tập cuối Thanh Xuân trong chiến hỏa được khán giả khen ngợi.
0 Comments 0 Shares 1359 Views