Martin Amis, một nhà văn người Anh qua đời ở tuổi 73.
Amis, tác giả của 14 cuốn tiểu thuyết bao gồm “Money: A Suicide Note”, “London Fields” và “Time’s Arrow”, năm 2008 được vinh danh là một trong 50 nhà văn Anh xuất sắc nhất kể từ năm 1945 và hai lần được vinh danh cho Giải thưởng Booker.
Amis, thường được gọi là một trong những tiếng nói sáng tạo nhất trong thế hệ của mình, là con trai của cố tác giả người Anh Kingsley Amis, chủ đề trong cuốn hồi ký năm 2000 của ông “Trải nghiệm”. Ông chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2011.
Martin Amis, một nhà văn người Anh qua đời ở tuổi 73. Amis, tác giả của 14 cuốn tiểu thuyết bao gồm “Money: A Suicide Note”, “London Fields” và “Time’s Arrow”, năm 2008 được vinh danh là một trong 50 nhà văn Anh xuất sắc nhất kể từ năm 1945 và hai lần được vinh danh cho Giải thưởng Booker. Amis, thường được gọi là một trong những tiếng nói sáng tạo nhất trong thế hệ của mình, là con trai của cố tác giả người Anh Kingsley Amis, chủ đề trong cuốn hồi ký năm 2000 của ông “Trải nghiệm”. Ông chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2011.
0 Comments 0 Shares 863 Views
Sponsored