Kate Middleton, Công nương xứ Wales, mặc đồng phục nuôi ong cho Ngày Ong Thế giới.
“Chúng tôi đang xôn xao về #WorldBeeDay,” bài đăng được đọc trên tài khoản Twitter chính thức của Kensington Royal.
“Ong là một phần quan trọng trong hệ sinh thái của chúng ta và hôm nay là cơ hội tuyệt vời để nâng cao nhận thức về vai trò thiết yếu của ong và các loài thụ phấn khác trong việc giữ cho con người và hành tinh khỏe mạnh.”
Kate Middleton, Công nương xứ Wales, mặc đồng phục nuôi ong cho Ngày Ong Thế giới. “Chúng tôi đang xôn xao về #WorldBeeDay,” bài đăng được đọc trên tài khoản Twitter chính thức của Kensington Royal. “Ong là một phần quan trọng trong hệ sinh thái của chúng ta và hôm nay là cơ hội tuyệt vời để nâng cao nhận thức về vai trò thiết yếu của ong và các loài thụ phấn khác trong việc giữ cho con người và hành tinh khỏe mạnh.”
0 Comments 0 Shares 1558 Views