Bộ phim truyền hình "Hikaru kimi e" do Yoshitaka Yuriko đóng chính vừa công **** thêm diễn viên tham gia: Takahata Mitsuki, Mikami Ai, Miura Shohei, Nagayama Kento, Bando Minosuke, Hongo Kanata.
Đây là bộ phim taiga của đài NHK sẽ phát sóng trong năm 2024, với kịch bản do Oishi Shizuka viết. Lấy bối cảnh thời Heian, khi nền văn hóa độc đáo của Nhật Bản phát triển rực rỡ, tác phẩm miêu tả cuộc đời của Murasaki Shikibu - tác giả "Genji Monogatari", bộ tiểu thuyết kinh điển của văn học Nhật Bản.
Bộ phim truyền hình "Hikaru kimi e" do Yoshitaka Yuriko đóng chính vừa công bố thêm diễn viên tham gia: Takahata Mitsuki, Mikami Ai, Miura Shohei, Nagayama Kento, Bando Minosuke, Hongo Kanata. Đây là bộ phim taiga của đài NHK sẽ phát sóng trong năm 2024, với kịch bản do Oishi Shizuka viết. Lấy bối cảnh thời Heian, khi nền văn hóa độc đáo của Nhật Bản phát triển rực rỡ, tác phẩm miêu tả cuộc đời của Murasaki Shikibu - tác giả "Genji Monogatari", bộ tiểu thuyết kinh điển của văn học Nhật Bản.
0 Comments 0 Shares 1086 Views