Sau Dĩ Ái Vi Doanh hợp tác với Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ lại xác nhận nên duyên cùng Trần Đô Linh trong phim mới
Cụ thể, có nguồn tin cho biết, Vương Hạc Đệ cùng Tuyên Lộ, Đặng Vi và Trần Đô Linh sẽ gia nhập đoàn Ám Hà Truyện, khai máy vào tháng 6
Sau Dĩ Ái Vi Doanh hợp tác với Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ lại xác nhận nên duyên cùng Trần Đô Linh trong phim mới Cụ thể, có nguồn tin cho biết, Vương Hạc Đệ cùng Tuyên Lộ, Đặng Vi và Trần Đô Linh sẽ gia nhập đoàn Ám Hà Truyện, khai máy vào tháng 6
0 Comments 0 Shares 462 Views
Sponsored