Mới đây, một câu chuyện thú vị về Triệu Lộ Tư trong quá trình đóng phim Hậu Lãng (Sóng Sau) đã được thành viên trong ê-kíp chia sẻ.
Vì thời điểm ghi hình cho Hậu Lãng trùng với Tinh Hán Xán Lạn nên đoàn làm phim đã lùi lịch quay để đợi nữ diễn viên. Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài tận nửa năm nhưng ê-kíp rất sẵn lòng. Theo đó, công chúng dành lời khen cho thiện chí hợp tác của ê-kíp làm phim lẫn Triệu Lộ Tư
Mới đây, một câu chuyện thú vị về Triệu Lộ Tư trong quá trình đóng phim Hậu Lãng (Sóng Sau) đã được thành viên trong ê-kíp chia sẻ. Vì thời điểm ghi hình cho Hậu Lãng trùng với Tinh Hán Xán Lạn nên đoàn làm phim đã lùi lịch quay để đợi nữ diễn viên. Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài tận nửa năm nhưng ê-kíp rất sẵn lòng. Theo đó, công chúng dành lời khen cho thiện chí hợp tác của ê-kíp làm phim lẫn Triệu Lộ Tư
0 Comments 0 Shares 731 Views