Sau Nhậm Gia Luân - Thành Nghị, nam diễn viên Hộ Tâm lại vướng phải nghi vấn khai gian tuổi?
Cụ thể, theo bằng chứng được tung ra, Hầu Minh Hạo thực chất sinh năm 1995, chứ không phải 1997 như đã công khai trong profile cá nhân.
Hầu Minh Hạo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2016 với vai phụ trong bộ Nghi Can X, và dần được khán giả nhớ mặt sau bộ thanh xuân vườn trường Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân - vai Hoa Bưu và Đạo Mộ *********t Ký: Nộ Hải Tiềm Sa & Tần Lĩnh Thần Thụ - vai Ngô Tà,...
Sau Nhậm Gia Luân - Thành Nghị, nam diễn viên Hộ Tâm lại vướng phải nghi vấn khai gian tuổi? Cụ thể, theo bằng chứng được tung ra, Hầu Minh Hạo thực chất sinh năm 1995, chứ không phải 1997 như đã công khai trong profile cá nhân. Hầu Minh Hạo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2016 với vai phụ trong bộ Nghi Can X, và dần được khán giả nhớ mặt sau bộ thanh xuân vườn trường Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân - vai Hoa Bưu và Đạo Mộ Bút Ký: Nộ Hải Tiềm Sa & Tần Lĩnh Thần Thụ - vai Ngô Tà,...
0 Comments 0 Shares 1063 Views