Bộ phim “Công Tố” sẽ lên sóng giờ vàng trên đài Chiết Giang, đài Bắc Kinh kể từ ngày 29/5
Dàn sao chính gồm: Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vi, Cao Hâm, Vưu Tĩnh Như, Hàn Đống, Hùng Tử Kỳ, Lôi Hán, Phùng Lôi, Mã Nguyên, Lưu Chi Băng, Trần Tử Hàm, Trương Khả Doanh, Lý Y Hiểu,…
Bộ phim “Công Tố” sẽ lên sóng giờ vàng trên đài Chiết Giang, đài Bắc Kinh kể từ ngày 29/5 Dàn sao chính gồm: Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vi, Cao Hâm, Vưu Tĩnh Như, Hàn Đống, Hùng Tử Kỳ, Lôi Hán, Phùng Lôi, Mã Nguyên, Lưu Chi Băng, Trần Tử Hàm, Trương Khả Doanh, Lý Y Hiểu,…
0 Comments 0 Shares 1361 Views