Hình ảnh Lisa, V - BTS, Park Bo Gum và Trương Tịnh Nghi chụp ảnh chung trong sự kiện của thương hiệu C.ELINE tại Cannes
Hình ảnh Lisa, V - BTS, Park Bo Gum và Trương Tịnh Nghi chụp ảnh chung trong sự kiện của thương hiệu C.ELINE tại Cannes
0 Comments 0 Shares 1281 Views