Châu Dã trong một phỏng vấn gần đây đã nói về lần hợp tác giữa cô và Vương Hạc Đệ trong bộ phim Thanh Xuân Trong Chiến Hoả:
“Nếu cùng Vương Hạc Đệ chạy qua những điểm nổ, anh ấy sẽ chăm sóc bạn rất tốt, sẽ không làm bạn bị thương”
Phim Thanh Xuân Trong Chiến Hoả có rất nhiều cảnh quay bom đạn, cháy nổ nguy hiểm, trong phân cảnh như dưới hình xuất hiện ở đầu phim, Didi diễn cảnh bế nữ chính chạy qua khói lửa, rồi có cả cảnh nổ đến nổi văng đầy vụn kính nữa, cảnh quay chân thật vô cùng và các diễn viên đã phải tự mình thực hiện.
Châu Dã trong một phỏng vấn gần đây đã nói về lần hợp tác giữa cô và Vương Hạc Đệ trong bộ phim Thanh Xuân Trong Chiến Hoả: “Nếu cùng Vương Hạc Đệ chạy qua những điểm nổ, anh ấy sẽ chăm sóc bạn rất tốt, sẽ không làm bạn bị thương” Phim Thanh Xuân Trong Chiến Hoả có rất nhiều cảnh quay bom đạn, cháy nổ nguy hiểm, trong phân cảnh như dưới hình xuất hiện ở đầu phim, Didi diễn cảnh bế nữ chính chạy qua khói lửa, rồi có cả cảnh nổ đến nổi văng đầy vụn kính nữa, cảnh quay chân thật vô cùng và các diễn viên đã phải tự mình thực hiện.
0 Comments 0 Shares 1812 Views